Những kiến thức căn bản về dao động tắt dần

Trong những bài trước, dao động của con lắc là lý tưởng tuy nhiên trong thực tế do không thể loại bỏ được lực cản môi trường nên dao động của con lắc là dao động tắt dần. Những dao động tắt dần này có ảnh hưởng nhất định: Có những dao động có lợi. … Đọc tiếp

Dao động tắt dần và chuyên đề năng lượng

chuyên đề năng lượng trong dao động tắt dần

Chúng ta có nhiều cách để giải dạng bài dao động tắt dần, tuy nhiên chuyên đề dao động này sử dụng định luật bảo toàn năng lượng để giải. Chúng ta bắt đầu Một số kiến thức quan trọng cần lưu ý: Định luật bảo toàn: A$_{toàn phần}$ = A$_{còn lại}$ + A$_{mất đi}$ Phần trăm cơ … Đọc tiếp

Chuyên đề dao động tắt dần của dao động cơ

chuyên đề dao động tắt dần

Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian, trong đó chu kì dao động luôn luôn không thay đổi. Ta cùng nhau vào khảo sát chuyên đề này Vị trí cân bằng cách gốc tọa độ là ${x_I} = \frac{{\mu mg}}{k}$ Độ giảm biên độ dao động sau … Đọc tiếp