Chuyên đề sóng dừng và phương pháp giải

chuyên đề sóng dừng

Sóng dừng là phần quan trọng thuộc chương sóng cơ cho nên trong chuyên đề sóng dừng này tôi sẽ chủ yếu bàn về điều kiện xảy ra sóng dừng để hs hiểu căn bản. Hai công thức căn bản về sóng dừng mà các em học sinh cần nhớ: Điều kiện xảy ra sóng … Đọc tiếp