Dao động con lắc đơn trong trường trọng lực

con lắc đơn dao động trong trường trọng lực

Con lắc đơn đang dao động thì nó chịu tác dụng của lực quán tính, khi đó con lắc đơn sẽ dao động với gia tốc biểu kiến của con lắc đơn sẻ tăng hoặc giảm. Một số kiến thức quan trọng: Thang máy chuyển động đi lên chậm dần đều hoặc đi xuống nhanh … Đọc tiếp

Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động

Trong dao động điều hòa, chúng ta có nhiều các để tìm thời điểm gặp nhau của hai vật. Bài viết này sẽ giới thiệu bạn đọc một cách khá hay bằng đường tròn. Bài toán 1: Bài toán hai vật gặp nhau. Cách 1: Giải tổng quát – Trước tiên, xác định pha ban … Đọc tiếp

Công thức tính vận tốc con lắc đơn dao động

Để tính tìm vận tốc con lắc đơn dao động điều hòa chúng ta có nhiều cách. Bài này giới thiệu các em một công thức độc lập thời gian để tìm vận tốc con lắc. Xét một con lắc đơn lý tưởng. Kéo quả nặng theo phương tiếp tuyến của con lắc tới vị … Đọc tiếp